Over Re•Shape Properties

De wereld verandert voortdurend, dus veranderen ook de eisen die wij stellen aan onze omgeving. Deze omgeving, gevormd door het bebouwde en onbebouwde, moet aangepast, verbeterd, verduurzaamd, maar ook verfraaid worden. Dit kan door ontwikkeling van gebieden en gebouwen maar ook door herontwikkeling van het bestaande.

Re•Shape Properties vervult bij deze opgave een initiërende en leidende rol. Re•Shape Properties werkt daarbij zij aan zij met eigenaren, gebruikers en financiële partners met en voor wie (gebruiks-) waarde wordt gecreëerd.

Slide 06
Slide 05
Slide 04
Slide 03
Slide 02
Slide 01

 

Projecten